آموزشگاه کامپیوتر تداعی در سال 1387 شروع به فعالیت کرده و در زمینه های کامپیوتر ، حسابداری ، گردشگری ، معماری ، عمران فعالیت می کند.