ITکارشناسی ارشد مهندسی

مدارک و مهارت ها:

 •  طراحی صفحات وب
 • php , mysql از ایز ایران
 • لینوکس از ایز ایران
 • کارت مربیگیری از فنی و حرفه ای
 • روش تدریس (پداگوژی) از فنی و حرفه ای
 • sql server ، پاسکال ، فاکس پرو ، اتوکد ، سخت افزار ، ICDL ، کارور مقدماتی و پیشرفته از فنی و حرفه ای و…

کارهای فنی انجام شده:

 • طراحی نرم افزار رزمندگان، باربری، دانلود اتومات و…
 • طراحی نرم افزار سیستم آموزش
 • طراحی نرم افزار leader cms سیستم جامع خبری
 • برنامه نویس سایت اعزام مبلغین ، اشخاص و موسسات ، سیستم یکپارچه اطلاع رسانی واحد فرهنگی
 • و اجرا و برنامه نویسی بیش از 100 سایت و اتوماسیون دیگر

تدریس و اشتغال:

 • ریاست بخش توسعه و فن آوری مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی(ص) العالمیه
 • تدریس در فنی و حرفهای و آموزشگاه های رسانه، پیوند، پدیده، شایسته پور، کاوش پرداز  و…
 • تدریس در واحد it جهاد دانشگاهی قم
 • تدریس در دانشگاه آزاد سما قم
 • تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
 • تدریس در دانشکده فنی پسران قم

مقالات

 • بازیابی تحمل پذیر با استفاده از تکنیک N-Gram و لون اشتاین در زبان عربی