سبد خرید 0

هیچ کاری رو نمیشه بدون داشتن یه طرح و نقشه‌ای انجام داد. در واقع هر کاری که ما بخوایم انجام بدیم نیاز به یه دستورالعمل و یا نقشه داریم. برای مثال همانطور که خودتان هم میدانید ساختمان زیبا فقط از روی هم چیده شدن چند تا آجر ساخته نشده، بلکه نیاز به یه نقشه‌ای داشته و در واقع همون‌ نقشه باعث زیبایی آن شده است. در برنامه‌نویسی هم همین‌ شکل است . صرفا به نوشتن چند تا خط کد نمیشه گفت که ما یه برنامه مناسبی داریم. بلکه نیاز به یه طرح و نقشه‌ای داریم. به این نقشه و طرح گرافیکی الگوریتم و فلوچارت گفته می شود.

الگوریتم چیست؟

تعریف گام به گام حل مسئله را طراحی الگوریتم می‌گویند، یعنی مجموعه ای کاملاً دقیق و متوالی از دستورالعمل هایی که برای حل یک مسئله استفاده می‌کنیم، الگوریتم نام دارد. این دستورالعمل ها باید دقیق، کامل و مشخص کننده هدف خاصی باشند. به طوری که هیچ ابهامی در عبارات الگوریتم وجود ندارد.

 فلوچارت چیست؟

به بیان خیلی ساده، تعریف گرافیکی الگوریتم را فلوچارت گویند. در واقع فلوچارت یک نقشه است و الگوریتم آدرس نوشته شده است و این دو در کنار هم مکمل هم هستند. ابتدا الگوریتم نوشته می‌شود سپس الگوریتم تبدیل به فلوچارت می‌شود.

 

تفاوت

الگوریتم و فلوچارت برای توضیح روند یک برنامه استفاده می‌شوند که تفاوت‌هایی نیز دارند. تفاوت اصلی در نگاه اول و شمای کلی آنهاست که الگوریتم مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است. در حالی که یک فلوچارت مراحل یک برنامه را به صورت گرافیکی توضیح می‌دهد.

نتیجه

الگوریتم عمدتاً با استفاده از کلمات، مراحل حل مسئله را با اجرای دستورات گام به گام به پایان می‌رساند تا ما را به نتیجه و هدف مورد نظرمان برساند. فلوچارت با نمادهای مشخص از طریق نمایش تصویری، نحوه‌ی انجام فرایند منطقی راه حل مسئله را بیان می‌کند.

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tadaeiit.ir/?p=436