سبد خرید 0

همانطور که از اسم موضوع پیداست، این بخش به عنوان یکی از انواع حسابداری در ارتباط مستقیم با فروش است. در اصطلاحات تخصصی ، به کلیه عملیات مرتبط با فروش کالا و برگشت فروش کالا، که در طی آن عملیات، اسناد فروش و برگشت از فروش مرتبط، دسته بندی و تبدیل به سند حسابداری می گردد، حسابداری فروش می گویند.

حسابداری فروش

سرفصل های دوره آموزش حسابدار فروش

سرفصل های دوره آموزش ، مطابق با نیاز های بازار کار و استاندارد های سازمان فنی حرفه ای به صورت زیر می باشد :

  • توانایی ثبت و صدور فاکتور فروش

در این مرحله روشهای ثبت فاکتور فروش، چگونگی ثبت اسناد و جزئیات مورد نیاز جهت ثبت، سیستم مکانیزه مورد عمل و نحوه ثبت اسناد در آن و… آموزش داده خواهد شد

  • توانایی ثبت و صدور اسناد 

در این قسمت آشنایی با روش صدور اسناد ، صدور اسناد حسابداری فروش به صورت فواصـل زمـانی قابـل قبـول جهت کنترل حسابها و وضعیت فروش و… توضیح داده خواهد شد.

  • توانایی کنترل تراز مشتریان

در این مرحله آشنایی با مفهوم تراز مشتری، چگونگی روش کنترل تراز مشتری، چگونگی کنترل تراز مشتری در هر فاکتور فروش و مورد بررسی قرار خواهد کرفت.

  • توانایی انجام پیگیری لازم جهت وصول مطالبات مشتریان

در این بخش با روشهای ارتباط موثر با مشتریان جهت وصول مطالبات، اصول، فنون و راهبردهای اجرای مذاکره و ارتباط با مشتری، جنبه های اخلاقی و غیر اخلاقی فنون مذاکره، عوامل مؤثر بر بهبود ارتباطات، اصول اولویت بندی مطالبات جهت وصول و مورد بحث قرار خواهد گرفت

  • توانایی کنترل اسناد مالی جهت رفع مغایرت ها

آشنایی با اصول کنترل اسناد ، چگونگی روشهای رفع مغایرت از اسناد در خداقل زمان، آشنایی با قوانین حسابداری فروش و… حاصل می شود.

  • توانایی بایگانی و نگهداری اسناد 

در این مرحله اصول و روشهای بایگانی مدارک و سوابق، نحوه محافظت و تعیین درجه اهمیت مدارک و سوابق، روشهای تهیه فایل پشتیبان از مدارک نرم افزاری و… مورد بررسی قرار می گیرد.

  • توانایی تهیه گزارشات مالی مورد نیاز

برای این کار می بایست آشنایی با نرم افزار Excel و Access و نحوه تهیه گزارش از سیستم مکانیزه یا دستی مورد عمل حاصل شود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tadaeiit.ir/?p=510