راضیه قیاسی

درباره من

‫راضیه قیاسی
‫‪
‫مدرس دانشگاه و تحلیلگر داده

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: سیستم های چند رسانه ای

موسسه/دانشگاه: دانشگاه قم (دولتی) قم

1396 – اکنون

معدل : 19.44

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: تجارت الکترونیک

موسسه/دانشگاه: دانشگاه قم(دولتی) قم

سوابق شغلی
استاد و مدرس دانشگاه دانشگاه پردیس فارابی قم
بهمن ۱۳۹۵ – اکنون
وظایف و دستاوردها

مدرس دروس برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته ( ++c ، پایتون ) پایگاه داده ، کامپلایلر و ..

 

استاد و مدرس دانشگاه دانشگاهپیام نور جعفریه

قم، جعفریه

مهر 1391- بهمن 1394

وظایف و دستاوردها

مدرس دروس برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته (c++) طراحی الگوریتم، کامپایلر، مدار منطقی ، معماری کامپیوتر، نظریه زبان ها و ماشین و ..

 

استاد و مدرس دانشگاه پیام نور قم

قم

مهر 1393 – 1394

استاد و مدرس دانشگاه فنی حرفه ای دختران قم

قم

بهمن 1392- اکنون

وظایف و دستاوردها

مدرس دروس برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته (c++) پایتون ، طراحی الگوریتم ، کامپایلر ، ساختمان داده و. ..

 

استاد و مدرس دانشگاه پیام نور سلفچگان

قم ، سلفچگان

مهر 1391 – بهمن 1393

وظایف و دستاوردها

مدرس دروس برنامه نویسی مقادماتی و پیشرفته ( c++) طراحی الگوریتم ، کامپایلر ، مدار منطقی ، معماری کامپیوتر ، نظریه زبان ها و ماشین و ..

 

مدرس اموزشگاه ازاد

اموزشگاه تداعی

قم

تیر 1402-اکنون

وظایف و دستاوردها

مدرس دوره ی برنامه نویسی پایتون

 

مهارت ها

پردازش داده های گرافی، پردازش زبان طبیعی، پردازش تصویر دیجیتال، انالیز و تحلیل داده ، یادگیری عمیق، یادگیری ماشین

 

‫تحقیقات
‫‪Multi.view graph structure learning using subspace
merging on Grassmann

‫‪
manifold
‫ناشر‪
Multimedia Tools and Applications :
‫آبان ‪۱۴۰۱
‫لینک مرتبط ‪
https://link.springer.com/article/10.1007/s11042.022.13904.x
:

A survey on machine reading comprehension systems
Natural Language Engineering :‫ناشر
۱۴۰۱ ‫دی
https://www.cambridge.org/core/journals/natural.language.
: ‫
لینک مرتبط
engineering/article/abs/survey.on.machine.reading.comprehension.
systems/23FBCE30CB4325538E7DD08A7924315F
‫پوششی انتخاب ویژگی و کاربرد آن در کاهش بعد داده های بیان.‫ارائه الگوریتم ترکیبی
پاالیشی
‫ژن
‫ نشریه محاسبات نرم:‫ناشر
۱۳۹۶ ‫آذر
https://www.magiran.com/paper/2048224 : ‫لینک مرتبط
‫بهبود کارایی مدیریت اعزام مبلغ با استفاده از سیستم های پیشنهاددهنده
‫ اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار:‫ناشر
۱۳۹۳ ‫بهمن
/
https://civilica.com/doc/374866 : ‫لینک
مرتبط

‫ارزیابی و دسته بندی روش ها ی ایجاد سیستم های پیشنهاد دهنده شخصی سازی شده
‫ چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران:‫ناشر
۱۳۹۱ ‫شهریور
/https://civilica.com/doc/164427 : ‫لینک
مرتبط

‫مدیریت داده های نامتوازن برای پیش بینی مرگ و میر در حوادث هوایی با استفاده از
تکنیک
‫های داده
‫ دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار:‫ناشر
۱۳۹۱ ‫شهریور
/https://civilica.com/doc/184806 : ‫لینک
مرتبط
‫مدیریت داده های نامتوازن برای پیش بینی مرگ و میر در حوادث هوایی با استفاده از
تکنیک
‫های داده کاوی
‫ دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار:‫ناشر
۱۳۹۱ ‫آبان
/
https://civilica.com/doc/184806 : ‫لینک
مرتبط
Predict customer churn by using rough set theory and
neural network

9
th International Industrial Engineering Conference :‫ناشر
۱۳۹۱ ‫دی
https://www.researchgate.net/profile/Zahra. : ‫لینک مرتبط
Roozbahani/publication/308399969_PREDICT_CUSTOMER_CHURN_BY_USING_ROUGH_SET_T
HEORY_AND_NEURAL_NETWORK/links/57e2ba3f08ae52ba52cb23a1/PREDICT.CUSTOMER.
CHURN.BY.USING.ROUGH.SET.THEORY.AND.NEURAL.NETWORK.pdf

)‫جابیران:‫پیشنهاد فرصت شغلی به کاربران در سایت های کاریابی (مورد مطالعاتی
‫ اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع:‫ناشر
۱۳۹۱ ‫اسفند
/https://civilica.com/doc/206382 : ‫لینک
مرتبط

Developing a model for measuring customer’s loyalty and
value with RFM

technique and clustering algorithms
The Journal of Mathematics and Computer Science :‫ناشر
۱۳۹۰ ‫بهمن
https://www.isr.publications.com/jmcs/articles.307.developing.a.model.for.
: ‫
لینک مرتبط
measuring.customers.loyalty.and.value.with.rfm.technique.and.clustering.algorithms

‫نقش هوش تجاری در کسب مزیت رقابتی و سودآوری در صنعت بیمه
‫ناشر‪ :دومین کنفرانس بین
المللی بازاریابی خدمات مالی
‫آذر ‪۱۳۸۹
‫لینک مرتبط ‪/
https://civilica.com/doc/96814 :

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: سیستم های چند رسانه ای

موسسه/دانشگاه: دانشگاه قم (دولتی) قم

1396 – اکنون

معدل : 19.44

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش: تجارت الکترونیک

موسسه/دانشگاه: دانشگاه قم(دولتی) قم

هر سوالی در مورد مجتمع آموزشی تداعی و دوره های تدریس من دارید در ذیل وارد نمایید.

دوره های من
هوش مصنوعی
100%
پایتون
100%