راضیه قیاسی

درباره من

نرجس السادات فقیه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی گرایش : مدیریت جهان گردی

موسسه اخذ مدرک : پیام نور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی گرایش : بازاریابی جهان گردی

موسسه اخذ مدرک : علم و فرهنگ تهران

مدرک تحصیلی: BDA

رشته تحصیلی گرایش : DBA IN TOURISM

موسسه اخذ مدرک :موسس اموزش عالی بهار

سوابق تجربی مرتبط

عضو هیئت مدیره و دبیر جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری ایران از سال 1400 -ادامه دارد

عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفیکارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور از سال1400 -ادامه دارد

دبیر کانون انجمن های صنفیکارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور از سال 1399 تاکنون

مسئول کمیته صنفی کانون انجمن های صنفیکارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور از سال 1399 – ادامه دارد

مسئول پروژه بیمه راهنمایان گردشگری کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور از سال 1399 – ادامه دارد

نایب رییس انجمن صنفیکارگری راهنمایان گردشگری استان قم از سال 1394 -ادامه دارد

نایب رییس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان قم از سال 1400 – ادامه دارد

مدیرعامل شرکت گردشگری رهام سرزمین پایدار فیروزه از سال 1398 -ادامه دارد

دبیر کارگروه مشورتی گردشگری مجمع نمایندگان استان قم از سال 1397- 1400

مدرس گردشگری و یونسکو

اجرا تور تخصصی تجربهگرا و تور ورودی

ایمیل مارکتینگ و بازاریابی تورهای ورودی

همکاری برنامه زنده تلوزیونی پالک 16 ،یک روز نو، هوای تازه،گزارشهای خبری و …به عنوان کارشناس گردشگری شبکه نور، افق

همکاری در ساخت مستند اقلیم بهشت و مستند گنبد نمکی به عنوان کارشناس و راهنمای گردشگری

همکاری درپروژه های ثبت ملی میراث طبیعی استان قم

همکاری با اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری استان قم در پروژه های استانگردی از سال 1396 – ادامه دارد

همکاری با سازمان محیط زیست کشور در اجرای برنامه گردشگری برای محیط بانان برتر ایران

هر سوالی در مورد مجتمع آموزشی تداعی و دوره های تدریس من دارید در ذیل وارد نمایید.

دوره های من
فنون و مهارت تور گردانی
100%
قوانین و مقررات گردشگری
100%